5th collection: Blooming Nordic flowers

New collection "Blooming Nordic flowers" has landed!

Jaunā kolekcija "Ziedošie ziemeļu ziedi" ir klāt!

 

Littleberry new SS 2020 collection "Blooming Nordic flowers" is inspired by Nordic nature and its treasures - pretty little yet powerful flowers blooming from Spring to Summer. Every flower has its character, its story and emotions it awakens.

 

Even in hard times and changing times like these a little flower can give hope and prove that after dark autumn and cold winter there is always the blooming Spring coming up. It's hope and comfort that we find in nature.

 

Let's go, explore and find harmony that fits each and every one of us, as nature is our deep down felt first choice and so should be cloth nappies when you give it a try.

 

  

Littleberry jaunā kolekcija "Ziedošie ziemeļu ziedi" iedvesmu guvusi no ziemeļu dabas un tās dārgumiem - mazajiem, skaistajiem un stiprajiem ziediņiem, kas uzzied pavasarī, un turpina ziedēt visas vasaras garumā. Katram ziedam ir savs raksturs, savs stāsts un emocijas, ko tas raisa.

Pat grūtos laikos un pārmaiņu laikos kā šie, mazie ziediņi var dot cerību, pierādot, ka pēc tumša rudens un aukstas ziemas, seko allaž plaukstošs pavasaris. Tā ir cerība un mierinājums, ko mēs varam rast dabā.

Tādēļ dosimies atklāt un atrast savu harmoniju, jo tieši daba ir pirmā izvēle, kur to rast & tādas ir arī auduma autiņbiksītes, ja Tu dod tām iespēju!

 

  

  

  

Share on Facebook